#doanh nghiệp công nghệ thông tin

TGĐ FPT đưa ra 5 đề xuất nâng cao giá trị VN trên bản đồ công nghệ số

TGĐ FPT đưa ra 5 đề xuất nâng cao giá trị VN trên bản đồ công nghệ số

Tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 lần thứ IV (VFTE 2022) diễn ra hôm nay (8/12) với chủ đề: “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Tổng Giám đốc FPT đưa ra 5 đề xuất nâng cao giá trị Việt Nam trên bản đồ công nghệ số.