12 dự án nghìn tỷ thua lỗ

06:35, 30/09/2020

Theo kế hoạch của Chính phủ, đến cuối năm 2020 sẽ xử lý dứt điểm 12 đại dự án thua lỗ của ngành Công thương nhưng đến ngày 24/6, chỉ có dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP- 1 Hải Phòng đủ điều kiện xem xét đưa ra khỏi danh sách “đen”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia