14 tiêu chí xây dựng nền tảng sàn TMĐT

08:10, 29/06/2022

Nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc, từng bước phát triển mở rộng để cung cấp dịch vụ sang các nước trong khu vực và quốc tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia