30/4/1975

17:13, 28/04/2021

Chúng ta gọi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng Miền Nam hay ngày Thống nhất Đất nước, cũng chỉ là một cái tên gọi, để ghi nhớ dấu son chói lọi ngày chấm dứt chiến tranh, trên dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia