Air New Zealand

14:30, 20/09/2022

Đây là lần đầu tiên Air New Zealand kết nối chặng bay thẳng giữa Auckland và New York.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia