Aqua One làm ăn như thế nào?

14:30, 21/10/2021

Việc WHAUP đệ đơn kiện lên VIAC và yêu cầu Aqua One thực hiện nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán cổ phần đặt ra rất nhiều bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia