Bà Ninh Thị Ty

06:30, 25/04/2020

Mặc dù ứng biến rất linh hoạt khi chuyển từ sản xuất lá tía tô xuất Nhật sang trồng rau sạch, từ may mặc xuất khẩu sang may khẩu nhưng Anh hùng Lao động Ninh Thị Ty vẫn phải chua xót trước việc đại dịch Covid-19 đã làm DN của bà bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia