bác sĩ Lương Lễ Hoàng

14:00, 27/11/2017

Trong thời đại công nghệ, con người bị phụ thuộc vào Internet một cách vô thức. Đáng ngại hơn, người ta còn phụ thuộc vào Internet khi tìm kiếm, áp dụng những thông tin để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe củ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia