bán đấu giá đất công

16:40, 18/05/2021

61 khu đất với diện tích hơn 156 ha không đủ điều kiện đấu giá được bàn giao về cho các địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia