báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022

10:27, 25/08/2022

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 do báo cáo công bố ngày 29/7/2022 trình bày sai chỉ tiêu. Cụ thể là hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia