Sau lùm xùm "tiền chuyển khoản", ITA công bố lại BCTC hợp nhất quý II/2022

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 do báo cáo công bố ngày 29/7/2022 trình bày sai chỉ tiêu. Cụ thể là hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Nghị quyết ĐHĐCĐ ITA năm 2019, 2020, 2021 và 2022 đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT ra các quyết định hợp tác, liên doanh dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh.

Khoản ủy thác đầu tư này tính tới ngày 30/6/2022 là 1,335 tỷ đồng và phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến tăng, thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Đồng thời, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 cũng đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của Dự án điện Kiên Lương do CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20.69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC, tương đương số tiền 1,655 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho ITA số tiền 1,022 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền bà Đặng Thị Hoàng Yến còn phải thanh toán cho ITA là 633 tỷ đồng. Khoản phải thu với bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Trước đó, HOSE đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu ITA điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý II và làm rõ các nội dung liên quan.

Một điều đáng chú ý liên quan đến việc điều chỉnh BCTC hợp nhất quý II, sau khi nhiều đơn vị truyền thông đưa tin về việc ITA cho Chủ tịch HĐQT là bà Đặng Thị Hoàng Yến tạm ứng số tiền gần bằng 15% tổng tài sản thì ngày 05/8, ITA đã đính chính báo cáo tài chính quý II/2022 với số tiền tạm ứng chỉ bằng 1/3 báo cáo trước đó.

Theo báo cáo đính chính, ITA chỉ cho bà Yến tạm ứng số tiền hơn 633 tỷ đồng, bằng 33% so với 1,937 tỷ đồng công bố trước đó. Công ty còn ghi chú khoản tạm ứng này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022.

Có thể bạn quan tâm