báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021

15:45, 08/11/2021

Sau 9 tháng đầu năm nay, Thuduc House đạt 250 tỷ lợi nhuận sau thuế, cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 3 tỷ đồng nhờ lãi thanh lý các khoản đầu tư. Công ty đã nhận về khoảng 680 tỷ đồng nhờ thoái vốn loạt công ty liên kết và công ty con.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia