Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

09:10, 02/02/2018

Ngày 1/2/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) đã ký kết hợp đồng hợp tác cùng MoMo – Công ty Fintech cung cấp giải pháp ví điện tử an toàn với những tính năng thanh toán vượt trội

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia