bảo lãnh tín dụng

08:30, 04/08/2017

Việc tồn tại nhiều rủi ro, cũng như chưa có biện pháp phòng ngừa, chính sách bảo hiểm cho nông nghiệp đang cản trở dòng vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia