Bất động sản sở hữu lâu dài

18:15, 16/08/2019

Tâm lý của người mua bất động sản tại Việt Nam luôn thích những sản phẩm có sở hữu lâu dài. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tâm lý này đã thoáng hơn khi nhiều sản phẩm bất động sản sở hữu có thời hạn

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia