bê bối facebook

15:45, 04/07/2019

Facebook sẽ phải đối mặt với nhà hoạt động vì quyền riêng tư người Áo, Max Schrems vào tuần tới vào toà án tối cao châu Âu trong một vụ kiện mang tính bước ngoặt gây ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn công

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia