Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

07:40, 24/12/2021

Tính đến cuối quý III, Tasco đang nắm 67% vốn điều lệ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 với số vốn đầu tư là 17,85 tỷ đồng, được trích lập dự phòng toàn bộ. Trước đó, Tasco đã từng có định thoái vốn khỏi bệnh viện này do khó khăn tài chính nhưng sau đó đã đổi ý.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia