BIDV Thành Nam

14:10, 24/03/2022

Từ những hợp đồng tín dụng đã lộ ra nhiều sai phạm trong quá trình ký kết giữa BIDV chi nhánh Thành Nam với khách hàng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia