BIM Land

07:35, 07/02/2022

Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM LAN) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị, du lịch, dịch vụ Thăng Bình trong Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia