Bổ thận Tráng dương HEADMAN chứa chất cấm

18:47, 23/12/2021

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có thông báo cảnh báo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận Tráng dương HEADMAN và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận EVA’S DREAM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia