BRG Retail

19:20, 16/07/2021

Mục tiêu là nhằm góp phần phòng chống dịch, tham gia bình ổn tâm lý và giá cả trên thị trường khi tình hình dịch Covid-19 có diễn biến ngày càng phức tạp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia