Bulgaria

09:55, 23/08/2022

Trước bối cảnh mùa đông đang đến gần, chính phủ Bulgaria thông báo sẽ tìm cách đàm phán với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom để nối lại hoạt động cung cấp khí đốt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia