cách quản trị doanh nghiệp

09:04, 13/01/2023

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt gia tăng cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư và hội nhập quốc tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia