Cam kết Sáng tạo Xanh

16:29, 19/01/2022

Vero cùng tham gia với hơn 200 doanh nghiệp sáng tạo cam kết từ chối tất cả các hợp đồng với các công ty nhiên liệu hoá thạch, hiệp hội thương mại hoặc các nhóm liên quan đến ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia