căn hộ 25m2

13:47, 08/07/2020

DKRA Vietnam cho rằng, căn hộ 25m2 là giải pháp dựa trên nhu cầu có thực tế về vấn đề nhà ở của người có tài chính khiêm tốn, hạn chế sự tự phát của nhà ở tạm bợ, kích hoạt thị trường với khả năng tiêu thụ tốt và giao dịch sôi động.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia