Cảng hàng không Chu Lai

15:30, 11/07/2022

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay Thành Sơn và sân bay Biên Hòa; nghiên cứu xã hội hóa đầu tư sân bay Chu Lai. Tổ công tác này sẽ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm tổ trưởng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia