cảng hàng không sa pa

14:56, 05/05/2022

Đây là một trong những yêu cầu của Hội đồng thẩm định liên ngành đối với đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia