cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

07:50, 06/04/2022

Hình thức thu phí không dừng (ETC) tại Việt Nam hiện còn rất mới nên sẽ không tránh khỏi những bất cập. Vì vậy, để phát triển tốt hơn nữa rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sự ủng hộ của người dân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia