CEO từ nhiệm

14:05, 24/10/2018

Sau khi thoái hết vốn tại CTCP GTNFoods (mã: GTN), ông Michael Louis Rosen – Tổng giám đốc đã nộp đơn từ nhiệm và đã được HĐQT thông qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia