cháy tòa nhà 27 tầng tại London

07:36, 20/06/2017

Mức phạt cho chủ đầu tư không hoàn thiện phòng cháy, chữa cháy vẫn còn khá nhẹ. Chính vì nhẹ nên nhiều chủ đầu tư vẫn chây ỳ không chịu hoàn thiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia