Xử phạt chủ đầu tư chưa hoàn thiện phòng cháy: Giơ cao đánh khẽ ?

Mức phạt cho chủ đầu tư không hoàn thiện phòng cháy, chữa cháy vẫn còn khá nhẹ. Chính vì nhẹ nên nhiều chủ đầu tư vẫn chây ỳ không chịu hoàn thiện.

Có thể bạn quan tâm