chi phí doanh nghiệp

08:35, 04/09/2018

Nhóm thủ tục hành chính (TTHC) Thuế là nhóm TTHC có thứ hạng cao nhất (chi phí tuân thủ thấp nhất), và nhóm TTHC xây dựng đứng cuối bảng là nhóm TTHC tốn kém nhất, trong 8 nhóm TTHC được khảo sát.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia