chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT

07:05, 15/10/2021

Thông qua công tác thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế, Hải quan đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận hàng tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia