Yêu cầu cơ quan Thuế phối hợp với Công an, Hải quan kiểm soát, ngăn chặn gian lận hoàn thuế GTGT

Thông qua công tác thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế, Hải quan đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận hàng tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, Bộ trưởng bộ này vừa có yêu cầu Tổng cục thuế trong thời gian cuối năm cần làm tốt công tác phối hợp với cơ quan Công an, Hải quan... kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế và phòng chống gian lận trong hoàn thuế GTGT, chống thất thu NSNN, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để khuyến khích, thu hút đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua thông qua công tác thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế, Hải quan đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận hàng tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Điển hình, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu có mẫu mã và đặc tính kỹ thuật giống nhau, nhưng khi nhập khẩu thì một số doanh nghiệp khai báo giá trị rất thấp, khi xuất khẩu thì lại khai báo giá trị rất cao, chênh lệch nhiều lần.

Bên cạnh đó, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về việc mua bán hóa đơn trong nội địa, để nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhằm chuyển tiền bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT...

Ngành Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoàn thuế, sớm áp dụng hoá đơn điện tử, dữ liệu lớn hoá đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hoá đơn giả… gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; Triển khai phối hợp với Bộ Công an để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia nâng cao hiệu qủa công tác quản lý thuế.

Có thể bạn quan tâm