Chính phủ Đức

10:05, 21/03/2019

Chính phủ Đức đang soạn thảo luật để có thể thành lập và đưa quỹ bảo vệ các doanh nghiệp trong nước chủ chốt đi vào hoạt động từ năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia