chính phủ Pháp

20:37, 13/08/2021

Chính phủ Pháp tặng cho Việt Nam 670 080 liều vắc-xin AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX. Lô vắc-xin sẽ được chuyển đến Việt Nam ngay trong thời gian tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia