cho vay vốn

07:26, 02/10/2020

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất sửa đổi điều kiện nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng tiếp cận.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia