Chương trình Mục tiêu quốc gia

15:51, 27/04/2021

Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục Tiêu Quốc Gia xây dựng Nông Thôn Mới giai đoạn 2021-2025.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia