chuyển nhượng bất động sản

15:54, 05/05/2022

Nhằm tránh thất thu thuế, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh cần xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia