CNTT

18:15, 30/10/2022

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã được bầu làm Phó chủ tịch Đại hội đồng ASOCIO nhiệm kỳ 2023-2024.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia