cổ phiếu APC

06:20, 06/07/2019

HĐQT An Phú dự kiến trình cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Torus Capital Investments Pte.Ltd sở hữu 25% số cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai tại ĐHĐCĐ bất thường tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia