cổ phiếu GAB

15:45, 02/10/2022

Từ 1/7/2022, cổ phiếu GAB của CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC sẽ bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia