cổ phiếu Masan

16:05, 31/03/2020

Công ty CP Tập đoàn Masan vừa thông báo hoàn tất đợt phát hành 20.000.000 trái phiếu, trị giá 2.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thành công thứ 2, trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trong năm nay của Masan.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia