cổ phiếu NTC

14:55, 07/08/2019

Vị trí “ngôi sao” của thị trường chứng khoán hiện nay có lẽ đang thuộc về nhóm cổ phiếu KCN nhưng khi sự tăng giá đã diễn ra quá nhanh và mạnh thì mức giá hiện tại đã không còn hấp dẫn, một đợt điều c

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia