cổ phiếu NVT

10:05, 01/10/2019

Thời gian gần đây, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) liên tiếp có sự biến động về nhân sự cấp cao, giao dịch cổ phiếu diễn ra sôi động với số lượng lớn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia