cổ phiếu quỹ

14:33, 19/12/2022

Thay vì phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lực chọn cho người lao động, thì CTCP Phú Tài thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Sôi động “chợ” cổ phiếu quỹ
14:05, 27/08/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia