cổ phiếu trụ cột

16:15, 21/08/2018

Dòng tiền “ồ ạt” chảy vào các cổ phiếu trụ cột trong phiên ATC đã giúp Vn-Index và Hnx-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia