cổ phiếu Vinhomes

15:05, 15/07/2019

Bà Đào Thị Thiên Hương gia nhập Vinhomes từ đầu tháng 1/2019. Như vậy, chỉ sau khoảng 6 tháng, bà Hương đã rời khỏi Vinhomes mà không có lý do nào được nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam đư

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia