cổ tức bằng tiền

17:27, 14/09/2021

Với 2,34 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PV Power sẽ chi hơn 468 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia