ACB muốn mua lại 10.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

ACB sẽ mua lại 4 lô trái phiếu được phát hành năm 2021 trong khoảng thời gian từ 22/6 – 15/7.
ACB muốn mua lại 10.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB, mã chứng khoán: ACB) vừa có nghị quyết về việc mua lại trái phiếu phát hành riêng lẻ lần thứ 4 năm 2021. Theo đó, ngân hàng sẽ mua lại 4 lô trái phiếu mã ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh giá mua lại tối đa là 10.000 tỷ đồng. Thời gian đáo hạn của những lô trái phiếu này là năm 2024.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ mua lại lần lượt 4 lô trái phiếu vào các ngày 22/6, 23/6, 8/7 và 15/7. Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

ACB cho biết, nguồn vốn để mua trái phiếu trước hạn được sử dụng từ nguồn thu các khoản cho vay Việt Nam Đồng trung và dài hạn hoặc các nguồn cho vay/đầu tư đến hạn khác, các nguồn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu trước hạn.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, ACB báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất tại ngân hàng đạt gần 5.157 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với quý 1/2022, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh 2023.

Kết thúc quý 1/2023, tổng tài sản của ACB đạt 611.224 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 411.289 tỷ, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, ACB cũng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ mức 0,74% lên 0,84%.

Năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022. Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp bổ sung. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Mới đây, ACB cũng có thông báo về việc đã phân phối hơn 506,6 triệu cổ phiếu cho 58.268 cổ đông. Đây là số cổ phiếu được ACB phát hành để chia cổ tức theo tỷ lệ 15% (tại ngày chốt danh sách, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu này dự kiến sẽ về tài khoản cổ đông trước ngày 30/6 (sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán).

Trước đó, ACB đã tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/6 để chia cổ tức với tổng tỷ lệ 25%. Trong đó, ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Khoản cổ tức bằng tiền đã được ngân hàng thanh toán vào ngày 12/6.

Có thể bạn quan tâm